Välkommen till Attention Skåne län!

Attention Skåne län är en sammanslutning av lokalföreningarna i Skåne. Som enskild medlem är du med i din lokalförening, som sedan ingår som medlem i länsföreningen. Länsföreningen arbetar på regional nivå med likartade frågor som lokalföreningarna.

 

Attention Skåne län ingår i Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Hit räknas diagnoser som ADHD, DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, och liknande tillstånd. Vi arbetar för att sprida kunskap om funktionshindren och för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få stöd, service och bemötande efter sina behov och som de har rätt till, liksom att de möts med medmänsklighet och respekt.

Vår målsättning är att:

  • sprida kunskap om NPF
  • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
  • ökad kunskap och förståelse

Med en hlr utbildning kan du hjälpa till om ett plötsligt hjärtstopp sker.